Rehabilitační centrum

fyzioterapie a léčebné rehabilitace

Czech English German Russian
  

Provozní doba:

Pondělí 7.00 18.00 

Úterý 7.00 18.00 

Středa 7.00 18.00 

Čtvrtek 7.00 18.00 

Pátek 7.00 15.00

Kontakty

REHALCENTRUM s.r.o. o.z. 

Monika Albertová 

 

Valdštejnova 20, 350 02 Cheb 

 354 437 257 

 

Písečná 56, 350 02 Cheb

 354 439 266

 

ul. 26. dubna 9, 350 02 Cheb

 354 694 758

 

Americká 358/29A, 351 01 Františkovy Lázně

 354 543 823

 

 

Fyzioterapie

 

Léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, páteře, svalové spasmy a další, využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu. 

Po úvodním setkání, kdy vám odborný fyzioterapeut provede kineziologický rozbor - tj. vyšetří kloubní rozsah, páteř, svalový aparát atd., stanoví vhodnou terapii s využitím:

Měkkých technik: jedná se o specifický druh masáže, které mají za úkol uvolnit spasmy svalů a svalové povázky fascie - tzv. fasciální masáž v místech hyperalgických zón tj. převážně míst, kde kůže a podkoží lne pevně ke spodině fascie a připravit tak tkáně k další terapii.

Manuální terapie: mobilizace neboli navrácení hybnosti periferních kloubů a páteře do fyziologického rozmezí (dle Lewita).

Léčebné tělesné výchovy: souhrn procedur, do kterého patří dechová gymnastika, kondiční cvičení, postizometrická relaxace svalů a nácvik "automobilizace", výuka prevence. Cvičení na neurofyziologickém podkladě - Vojta, Kabat, Schroth, Mojžíšová, Brügger.