Domácí péče

Co je domácí rehabilitační péče

ImageJedná se o zvláštní formu rehabilitační péče, která je poskytována kvalifikovaným fyzioterapeutem pacientovi v jeho domově. Fyzioterapeuti docházejí za pacientem domů a pečují o něj na základě indikace lékaře.

Jedná se o formu zdravotní péče, což znamená, že o ní rozhoduje ošetřující lékař.

Tento princip lze aplikovat jak u pacientů, kteří vyžadují pouze krátkodobou péči v rekonvalescenci po akutních operačních výkonech či úrazech, tak u chronicky nemocných, kde často poskytujeme domácí péči i několik let.

Je prokazatelné, že u pacienta o kterého je pečováno v jeho vlastním prostředí, se zkracuje doba rekonvalescence a chronicky nemocní se lépe vyrovnávají se svým handicapem.

Image Systém domácí rehabilitační péče je ve všech vyspělých zemích považován za nedílnou a velice důležitou součást zdravotního systému

 

 

Co nabízíme:

  • zdarma rehabilitační péči předepsanou praktickým nebo ošetřujícím lékařem
  • zkrácení pobytu v nemocnici na nezbytně nutnou dobu
  • možnost domácího doléčení bez odloučení od Vašich blízkých
  • rehabilitace pro nepohyblivé pacienty - po mozkové příhodě, úrazu, operaci atd.
  • nácvik používání kompenzačních pomůcek
  • další odborná péče dle individuální domluvy